IDEA - Inoveaza, Descopera, Evolueaza, Aplica | NTT DATA

Career

IDEA - Inoveaza, Descopera, Evolueaza, Aplica

Durata implementare proiect: 18 luni
Perioada de implementare: 22.06.2021 – 21.07.2022, 04.09.2022 - 31.12.2022, 01.02.2023 - 04.03.2023
Beneficiar: NTT DATA Romania SA
Locatiile proiectului: sediile NTT DATA Romania din Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara

Download Comunicat Presă [RO]

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Proiectul își propune ca obiectiv general imbunatatirea nivelului de cunostinte /competente /aptitudini ale angajatilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin formare pentru un numar de 251 de angajati din cadrul Solicitantului, care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pe durata a 18 luni in regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman referitor la cresterea adaptabilitatii intreprinderilor in sectoarele prioritare identificate in SNC si SNCDI si sustinerea implicarii angajatorilor in dezvoltarea competentelor angajatilor, in special a competentelor primare/avansate digitale si destinate specialistilor IT. Valoarea totală a proiectului este de 2.710.551,60 lei RON, din care 1.164.019,30 RON  co-finanțat din Fondul Social European si de la bugetul de stat.

Obiectivele specifice

1. Dezvoltarea, pe durata a 18 luni, de competente primare/avansate si destinate specialistilor din domeniul TIC, pentru un numar de 251 angajati ai Solicitantului, intreprindere mare care activeaza in regiunile mai putin dezvoltate, intr-un sector economic cu potential competitiv identificate conform SNC si intr-un domeniu de specializare inteligenta conform SNCDI, prin organizarea si facilitarea participarii lor la programe de formare organizate in proiect

2. Certificarea competentelor avansate si destinate specialistilor din domeniul TIC, pentru un numar de 31 angajati ai Solicitantului, intreprindere mare care activeaza in regiunile mai putin dezvoltate, intr-un sector economic cu potential competitiv identificate conform SNC si intr-un domeniu de specializare inteligenta conform SNCDI, prin organizarea si facilitarea participarii lor la programe de certificare a competentelor organizate in proiect

3. Cresterea numarului de intreprinderi sprijinite prin imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor Solicitantului, in vederea cresterii gradului de adecvare si adaptare la societatea digitala in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si/sau in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

 
 
 

In vederea atingerii obiectivelor, se vor realiza urmatoarele activitati:

Principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului (organizare programe de formare profesionala si certificare competente) au fost în așa fel proiectate, încât angajatii să dobândească competențe relevante si adecvate, in raport cu cerintele pietei muncii;

Activitate 1 - Programe de formare profesionala

In cadrul activitatii se vor achizitiona si organiza 48 de programe de formare professionala exclusiv in domeniul alfabetizarii digitale si TIC, pt dobandire de compet primare/avansate in dom. TIC, pt. 251 angajatii ai NTT DATA Romania SA

Activitatea 2 - Evaluarea şi certificarea competentelor

In cadrul acestei activitati se are in vedere evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT, in vederea obtinerii de certificate recunoscute, pentru angajatii NTT DATA participant in proiect.

Activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale in domeniul IT are in vedere recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potential competitiv identificate, conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Activitatea este necesara pt ca solicitantul dispune de angajati care, desi detin competentele relevante necesare, nu dispun de certificatul care sa le recunoasca formal, crescandu-le competitivitatea in relatia cu clientii lor.

31 de angajati ai Solicitantului isi certifica competente in domeniul TIC, prin participare la activitatea de evaluare si certificare a cunostintelor in domeniul TIC

Activitatea 4 - Activitati indirecte, suport pentru celelalte activitat

Aceasta este o activitate transversala, prin intermediul careia se va asigura derularea activitatilor indirecte. 

Rezultate aferente activitatii indirecte - suport pentru managementul si implementarea proiectului contribuie la atingerea tuturor obiectivelor proiectului (specifice si Obiectiv general), aceasta fiind activitatea transversala suport si de monitorizare a implementarii intregului proiect.

Activitatea 3 - Management de proiect

Aceasta este o activitate transversala, prin intermediul careia se va asigura managementul proiectului.

Colegi NTT DATA Romania implicati in proiectul IDEA

          Rezultate înregistrate

  • 270 angajati care au beneficiat de 27 programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale primare/avansate în domeniul TIC și destinate specialiștilor IT, și de 3 taxe de certificare
  • 219 angajati care și-au validat competențele dobândind o certificare

Programe formare: ITIL, Cybersecurity, PowerBI, SixSigma, ECBA, CleanCode, ISTQB, CPRE, Embedded, AWS, Windows Server, Linux, Docker, JAVA, etc. 

Tower NTT DATA proiect IDEA Inoveaza Descopera Evolueaza Aplica
 
 

How can we help you

Get in touch