FITS Regulament Concurs Instagram | NTT DATA

"Making memories together"

I. Organizator

1.1 Organizatorul campaniei publicitare este NTT DATA Romania S.A., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, str. Constanța, nr. 19-21, județ Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/615/2000, având CUI RO13091574, reprezentata legal de dna. Maria Metz, in calitate de Director General, si Denisa Potra, Head of Talent Engagement&Administration
 
II. Durata campaniei publicitare

2.1 Campania publicitara "Making memories together" va avea loc incepand din data de 24.06.2022, până la data de 26.06.2022, ora 23:59.
2.2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online, pe pagina de Instagram: “@ntt.data.romania” a Organizatorului si se va realiza prin intermediul postarii unei fotografii realizate la standul NTT DATA Romania din cadrul Festivalului International de Teatru Sibiu, postarea acesteia pe contul personal de instagram, cu hashtag-ul #NTTDATAxFITS si tag contului @NTT DATA Romania.
 
III. Drept de participare

3.1. Campania "Making memories together" este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoarele unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare. 
3.2. Nu au dreptul sa participe la campanie angajatii companiei NTT DATA Romania si rudele acestora pana la gradul 4 inclusiv. 
 
IV. Descrierea Premiilor Acordate

4.1. Se vor acorda trei premii care constau în:
3 kit-uri de drumetie 
compuse din: geanta frigo, geanta produse de igiena, lanterna, selfiestick, sticluta termo, desfacator de vin cu briceag, power-bank, cablu USB, toate produsele fiind brand-uite cu NTT DATA.

V. Taxe si impozite

 5.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.
 
VI. Datele personale ale participantilor

 6.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul  https://ro.nttdata.com.  
6.2. Participarea la concursul "Making memories together" implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
6.3. Scopul prelucrării datelor: 
6.3.1. în cadrul participării la concurs, prelucrăm inițial numele contului de Instagram și fotografia încărcată pentru participare;
Prelucrăm datele menționate mai sus ale participanților pentru desfășurarea concursului, în special pentru a determina câștigătorii și pentru a notifica câștigătorii.
6.3.2. după stabilirea câștigătorilor, prelucrăm ulterior numele, datele de contact și numele contului de Instagram.  
Prelucrăm datele menționate mai sus ale participanților pentru pentru a determina dacă participanții respectă condițiile impuse la Cap. III privind dreptul de participare, precum și pentru acordarea premiilor.
6.4. Temeiul juridic aplicabil pentru prelucrarea datelor participanților la concurs prevăzute în această declarație este îndeplinirea unui contract prin participare la concurs, conform art. 6 alin (1) lit. b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). 

6.5. În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele dvs. personale. Totodată, aveți dreptul la solicitarea rectificării sau restricționarea prelucrării datelor. În general, vom șterge datele cu caracter personal în cazul în care nu mai este necesară stocarea ulterioară, după încheierea concursului.

În măsura în care nu putem soluționa o cerere cu privire la drepturile de mai sus, vă informăm că aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336,
București, Romania,
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
Website: www.dataprotection.ro

6.6. Responsabilul cu protecția datelor este Nimród Mike.
NTT DATA Romania S.A., 
Str. Constanta, Nr. 19-21
Cluj – Napoca, 
Cluj, Romania
E-mail: data.protection-romania@nttdata.com 
Website: www.nttdata.ro 

6.7. Această promoție nu este în niciun fel sponsorizată, aprobată sau administrată de sau asociată cu Instagram sau Facebook (Meta). Instagram nu este responsabilă pentru acest concurs. Cererea nu trebuie să fie adresată către Instagram.

VII. Modalitatea de Desfasurare

7.1. Campania publicitara incepe pe 24.06.2022 si se incheie pe 26.06.2022, ora 23:59.
7.2. Participantii vor trebui sa posteze o fotografie realizata la standul NTT DATA Romania din cadrul  Festivalului International de Teatru Sibiu (FITS), sa o posteze pe contul personal de instagram, cu hashtag-ul #NTTDATAxFITS si tag la contul @NTT DATA Romania, pana in data de 26.07.2022 ora 23:59.
7.3. Castigatorii se vor desemna in data de 27.06.2022, ora 14:00,  prin https://www.random.org –care va genera automat 3 castigatori care respecta criteriile de mai sus.  
Vom extrage si rezerve, in cazul in care cel care castiga in urma tragerii la sorti este descalifiat pentru comentarii duplicat, nu isi revendica premiului in termen de 14 zile sau refuza premiul. Fiecare utilizator de Instagram poate participa o singura data. 

VIII. Acordarea premiilor

8.1.Castigatorii vor fi contactati in termen de 3 zile de la anuntarea lor de catre Organizator – printr-o postare pe Instagram, in care se va mentiona numele acestora.Castigatorii sunt obligati ca in termen de maxim 14 zile de la data la care au fost anuntati sa trimita datele de contact 
8.2. In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament vom acorda premiul rezervelor. Daca nici acestea nu il revendica, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta.
8.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.
8.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.
8.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.
 
IX. Dispozitii finale

9.1. Prin inscrierea la campania publicitara "Making memories together" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
9.2. In cazul in care organizarea concursului este impiedicat de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea concursului .
9.3. Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul ul  https://ro.nttdata.com.  
9.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe pagina.

How can we help you

Get in touch