NTT DATA and Microsoft announce strategic collaboration to | NTT DATA

Wed, 10 June 2020

NTT DATA and Microsoft announce strategic collaboration to enable new digital solutions

NTT DATA Corporation and Microsoft Corp. announced they are jointly pursuing strategic opportunities as part of the multi-year strategic alliance

ENGLISH VERSION 

Cluj-Napoca, Romania - June 10, 2020 - NTT DATA Corporation (NTT DATA), a leading global IT services provider, and Microsoft Corp. today announced they are jointly pursuing strategic opportunities as part of the multi-year strategic alliance announced in December with parent company NTT Corporation. The companies today announced an expansion of the alliance with a focus on accelerating enterprise customers' digital transformation with Microsoft Azure as a preferred cloud solution to help accelerate business and increase workplace productivity.

The alliance brings together NTT DATA's best-in-class global IT services with Microsoft's trusted cloud platform, AI technologies and suite of productivity tools aimed at helping business digitally transform, increasing efficiencies of business operations and productivity. 

In today's rapidly changing business environment, there are growing demands for clients to achieve digital transformation through agile system integration utilizing cloud computing and other technologies. NTT DATA provides a comprehensive business and IT services to clients across industries, including consulting-led IT strategy and managed services, as well as system design, integration, operations and maintenance. Microsoft technologies that will enable digital transformation on the cloud include Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Teams and Dynamics 365. 

"NTT DATA is committed to helping enterprises realize their digital transformation. Through this strategic collaboration with Microsoft, we will combine Microsoft's Azure cloud platform and digital technologies with NTT DATA's experience and knowledge in delivering IT services, to provide solutions and services that contribute to accelerating our enterprise customers digital transformation," said Yo Honma, President and CEO of NTT DATA.

"Through this collaboration we look forward to combining NTT DATA's global infrastructure and services expertise across industries with the power of Microsoft Azure and our productivity tools to create new opportunities and value for our clients by helping them quickly digitally transform their business. Together, we will continue exploring new solutions opportunities and added value for our clients," said Alex Simons, Corporate Vice President, ID Program Management, Microsoft.

Key initiatives of the alliance include:

Client's Digital Transformation

The companies will work together to help companies digitally transform their business, jointly enhancing and deploying solutions and services built on Microsoft Azure, and leveraging Microsoft's suite of productivity tools Microsoft 365, and Microsoft Teams. The companies will enhance NTT DATA's knowledge management solution everis knowler, and robotics process automation tool WinActor focusing on streamlining business operations and increasing productivity and efficiency. NTT DATA and Microsoft will leverage the solution area that includes Azure migration service and managed services for mission-critical systems such as SAP and also support the acceleration of digital transformation across industries.

Workstyle Innovation

NTT DATA and Microsoft will promote workstyle innovation using digital technology to maximize organizational power by enhancing the capabilities of employees globally. In this initiative, NTT DATA will accelerate the transformation of workstyles within NTT DATA through the security offerings provided by Microsoft 365 and collaboration tools such as Microsoft Teams. By promoting the development of internal IT environments and rules with the aim of improving productivity, NTT DATA will transform workstyles throughout the organization and improve performance by sharing best practices for increased results. Based on the results obtained through these activities and the knowledge sharing of system implementation, both companies will propose workstyle changes to clients in all industries.

Capability Development

The companies will work together to transform and establish NTT DATA's organizational culture to promote the development and utilization of the digital capabilities at NTT DATA by utilizing various digital transformation cases that Microsoft has created around the world. Additionally, NTT DATA plans to cultivate approximately 10,000 employees worldwide qualified with digital technologies and Microsoft cloud-related certifications, supporting customer digital transformation.

Technology For Good

NTT DATA will explore Microsoft's AI for Health philanthropic program empowering the company to work on tackling some of the toughest challenges in global health. Microsoft's AI for Health empowers researchers and organizations with AI to help improve the health of people and communities around the world. NTT DATA will focus on supporting the United Nations' sustainable development goals in the areas of AI imaging.

"WinActor" is a registered trademark of NTT Advanced Technology Corporation.

------------------

About NTT DATA
NTT DATA is a leading IT services provider and global innovation partner headquartered in Tokyo, with business operations in over 50 countries. Our emphasis is on long-term commitment, combining global reach with local intimacy to provide premier professional services varying from consulting and systems development to outsourcing. For more information, visit www.nttdata.com.

About Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

------------------

VERSIUNEA ÎN LB. ROMÂNĂ

NTT DATA și Microsoft anunță colaborarea strategică pentru a asigura  noi soluții digitale

Cluj-Napoca, 10 iunie 2020 - NTT DATA Corporation (NTT DATA), furnizor de servicii IT la nivel global și Microsoft Corporation, au anunțat astăzi, că urmăresc în comun, dezvoltarea unor oportunități strategice, ca parte a alianței multianuale cu compania mamă NTT Corporation, anunțată în decembrie. Acestea au comunicat astăzi extinderea alianței, care are în prim plan accelerarea transformării digitale a organizațiilor prin Microsoft Azure, ca soluție preferată de cloud, pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor și la creșterea productivității la locul de muncă.

Alianța reunește cele mai bune servicii IT ale NTT DATA, la nivel global, cu platforma cloud a Microsoft, tehnologiile AI (Artificial Intelligence) și suita de instrumente dedicate transformarii digitale a organizațiilor, crescând eficiența operațiunilor și productivitatea.

În mediile de afaceri aflate astăzi într-un ritm rapid de schimbare, există o cerere tot mai mare din partea clienților de a realiza o transformare digitală a business-ul printr-o integrare flexibilă a sistemelor, utilizând atât cloud computing-ul cât și alte tehnologii. NTT DATA oferă o gamă largă de servicii IT, consultanță, precum și servicii de integrare de soluții și sisteme pentru management și suport. Tehnologiile Microsoft care vor permite transformarea digitală în cloud includ Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Teams și Dynamics 365.

"NTT DATA își ia angajamentul să ofere suport companiilor în procesul de transformare digitală. Prin această colaborare strategică cu Microsoft, vom combina platforma cloud Azure și tehnologiile digitale Microsoft cu experiența și cunoștințele NTT DATA în furnizarea serviciilor IT. Vom oferi soluții și servicii care contribuie la accelerarea transformării digitale a afacerilor clienților noștri", a declarat Yo Honma, președinte și CEO al NTT DATA.

"Prin această colaborare, urmărim să combinăm expertiza globală a infrastructurii și serviciilor NTT DATA, din diverse industrii, cu puterea Microsoft Azure și instrumentele noastre de productivitate, aceasta ducând la crearea unor oportunități noi care să aducă  valoare adăugată clienților noștri, ajutându-i să își transforme rapid afacerea. Împreună vom continua să explorăm noi soluții care să îi sprijine în acest sens", a declarat Alex Simons, Corporate Vice President, ID Program Management, Microsoft.

Principalele inițiative ale alianței includ:

Transformarea digitală

Companiile vor colabora pentru a ajuta clienții în digitalizarea afacerii, îmbunătățind și implementând, în comun, soluții și servicii construite pe platforma Microsoft Azure și utilizând instrumentele de productivitate Microsoft 365 si Microsoft Teams. Companiile vor îmbunătăți soluția inteligentă de management al cunoștintelor “everis knoler” a NTT DATA și instrumentul de automatizare a proceselor folosind roboti software creați cu WinActor, punând accentul pe simplificarea operațiunilor de afaceri și creșterea productivității și eficienței. NTT DATA și Microsoft vor sprijini soluții din domenii diferite precum servicii de migrare la Microsoft Azure și serviciile integrate pentru sistemele de management al afacerii, cum ar fi SAP, care vor susține accelerarea transformării digitale în toate sectoarele.

Stil de lucru inovativ

NTT DATA și Microsoft vor promova un stil de lucru inovativ folosind tehnologiile digitale, pentru a maximiza puterea organizațională prin îmbunătățirea capabilităților angajaților la nivel global. În această inițiativă, NTT DATA va accelera transformarea modului de lucru în cadrul NTT DATA prin ofertele de securitate Microsoft 365 și instrumentele de colaborare Microsoft Teams. Promovând dezvoltarea mediului IT intern cu scopul de a îmbunătăți productivitatea, NTT DATA va transforma stilul de lucru în întreaga organizație și va îmbunătăți performanța angajatilor prin partajarea celor mai bune practici, în vederea obținerii unor rezultate de nivel înalt. Pe baza rezultatelor obținute din aceste activități și în urma schimbului de cunoștințe în implementarea sistemului, ambele companii vor propune schimbări ale modului de lucru inclusiv pentru clienții lor din toate industriile.

Dezvoltarea capabilităților

Companiile vor colabora pentru a transforma cultura organizațională a NTT DATA prin promovarea, dezvoltarea și utilizarea capacităților digitale folosind diferitele proiecte de transformare digitală pe care Microsoft le-a creat în întreaga lume. În plus, NTT DATA intenționează să susțină pregătirea a aproximativ 10.000 de angajați din întreaga lume pentru a obține calificari profesionale în tehnologii digitale și certificare pentru soluțiile cloud Microsoft, sprijinind astfel transformarea digitală a clienților. 

Tehnologie pentru o viață mai bună

NTT DATA va explora programul filantropic al Microsoft AI for Health. Acesta oferă companiei posibilitatea de a aborda unele dintre cele mai dificile provocări din domeniul sănătății globale. “AI for Health” oferă cercetătorilor și organizațiilor tehnologia  Inteligenței Artificiale pentru a-i ajuta la îmbunătățirea sănătății și comunităților din întreaga lume. NTT DATA se va concentra pe sprijinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în domeniul imagisticii prin folosirea Inteligenței Artificiale.

"WinActor" este marcă înregistrată a NTT Advanced Technology Corporation.
 
------------------
Despre NTT DATA

NTT DATA este un lider in furnizarea de servicii IT și partener global de inovare cu sediul central la Tokyo și operațiuni de afaceri în peste 50 de țări. Ne concentrăm pe dezvoltarea relațiilor de colaborare pe termen lung, combinând acoperirea globală cu intimitatea locală pentru a oferi servicii la cel mai înalt nivel, care variază de la consultanță și dezvoltare de sisteme până la servicii de outsourcing. Pentru mai multe informații, vizitați www.nttdata.com

Despre Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) susține transformarea digitală adaptată epocii "intelligent cloud" și "intelligent edge". Misiunea noastră este să oferim fiecarei persoane  și fiecarei organizații din lume posibilitatea de a realiza mai multe.

Despre NTT DATA Romania
NTT DATA Romania este un furnizor de servicii IT și integrator de sisteme care folosește inovația pentru a accelera transformarea digitală a afacerilor și a genera valoare adăugată clienților, având o echipă de peste 2000 de specialiști în România și Serbia.

Portofoliul companiei oferă o gamă variată de servicii: dezvoltare și integrare soluții software standard sau individualizate, managementul aplicațiilor și suport, testare și aigurarea calității, consultanță IT, servicii de securitatea informației, infrastructură și cybersecurity. Clienții companiei activează în industrii precum: Automotive, Banking, Manufacturing, Energy and Utilities, Public Sector & Utilities, Retail, Transportation & Logistics.


How can we help you

Get in touch